Základné údaje – Rušeň 555 3008

Výrobca – rušeň 555 3008: Škoda Plzeň
Rok výroby : 1943
Usporiadanie náprav : 1´ E
Maximálna rýchlosť : 80 km/h
Výkon : 1 450 kW
Prevádzkový tlak : 16 atm.
Rozvod : Heusinger
Zásoby vody : 27 m3
Zásoby paliva : 12 m3

Charakteristika a história

Parný rušeň mal pôvodne označenie BR 52 7447; s tendrom 930.3020 je dvojvalcový dvojčitý nákladný parný rušeň na prehriatu paru s olejovým vykurovaním. Vznikol rekonštrukciou rušňa, ktorý patril medzi približne 6 500 nemeckých vojnových rušňov radu 52 DR. Tie boli vyrábané počas II. svetovej vojny všetkými lokomotívkami okupovanej Európy. Išlo o mimoriadne jednoduchú a súčasne i veľmi vydarenú konštrukciu výkonného, ale nenáročného nákladného parného rušňa. Celkom 199 kusov týchto rušňov bolo zrekonštruovaných v rokoch 1963 – 1964 na vykurovanie ťažkým vykurovacím olejom, tzv. mazutom, a preznačených na radu 555.3.

Parný rušeň 555 3008

Prvá rekonštrukcia sa vykonala na vlečke Slovnaftu. Ostatné boli vykonávané v depe Koveľ a dielňach Ivanov – Frankovsk v ZSSR. Rekonštrukcia spočívala v dosadení olejovej nádrže na tender, dvoch olejových horákov (malého a veľkého), úpravy popolníka, vytvorení masívnej šamotovej výmurovky a dosadenie armatúry potrebnej pre vykurovanie. „Mazutky“, ako ich rušňové čaty prezývali, boli obľúbené najmä pre jednoduchú obsluhu vykurovania a čistotu, čo zabezpečila absencia uhlia. Za bežnej prevádzky však nastalo niekoľko výbuchov parných kotlov (na Slovensku v Sládkovičove v roku 1964), ktoré boli zapríčinené predovšetkým neskúsenosťou rušňových čiat s olejovým vykurovaním a nedostatočnou údržbou stroja. Po tejto nešťastnej udalosti bola na všetkých rušňoch namontovaná poplašná píšťala, ktorá rušňovú čatu upozornila na prípadné nebezpečenstvo. Na niektorých bol inštalovaný aj systém, ktorý súčasne s aktivovaním píšťaly odstavil prívod oleja do horákov.

Označenie rušňa

V Českej republike mali svoje domovské depá v Brne-Maloměřicích, Zdiciach a Kralupách nad Vltavou. Na Slovensku boli až do svojho zrušenia začiatkom 70. rokov charakteristické predovšetkým pre okolie Bratislavy – boli umiestnené v RD Bratislava východ. Predmetný rušeň slúžil v RD Bratislava východ, kde bol zrušený dňa 16. 8. 1972. Zreštaurovali sme ho v rokoch 1999 – 2011.