Vznik a členstvo v KPHZD

KPHZD – Bratislavský Klub priateľov histórie železničnej dopravy vznikol v roku 1995 ako občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ napomáhať pri záchrane a ochrane železničných pamiatok. Pôsobiskom klubu je areál Železničného múzea v starom depe Bratislava – východ / známeho ako Rendez /.

Členmi klubu sú nadšenci, ktorí sa vo svojom voľnom čase, bez nároku na finančnú odmenu starajú o prenajaté vozidlá, organizujú rôzne nostalgické jazdy a participujú na výstavách konaných pod záštitou Železníc Slovenskej republiky. Toto je však iba jedna časť činností ktorým s venujeme. Tou druhou časťou je záchrana a reštaurovanie zachovaných železničných vozidiel vlastnými silami.

Členom klubu sa môže stať každý, kto má záujem prispieť k záchrane železničnej nostalgie. Pravidelne sa zúčastňujeme aj na zahraničných výstavách /rakúsky Strasshof, maďarská Budapešť, Lužná u Rakovníka či Benešov u Prahy v Čechách/.

Klub priateľov histórie železničnej dopravy

Sme dobrovoľnou organizáciou, občianskym združením, združujúcim nadšencov histórie železničnej dopravy.

Naším hlavným cieľom je práca na záchrane historickej železničnej techniky a podľa možnosti jej uvedenie do prevádzkyschopného stavu.

V roku 2014 sme sa rozhodli naplniť obrovskú výzvu uviesť do prevádzky parný rušeň 399.005, jediný zachovaný rušeň zo 6 kusovej série vyrobenej pre Litovské železnice v období pred II. svetovou vojnou. Zároveň ide o 1000 parný rušeň vyrobený Škodou Plzeň.

Keďže ide o finančne veľmi náročnú opravu, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou podpory tejto našej činnosti formou darovania 2% z Vašich daní alebo dobrovoľnou finančnou podporou tohto nášho zámeru alebo vo forme poskytnutia materiálu potrebného na opravu rušňa.

Aktivity KPHZD

Od roku 2003 klub spoluorganizuje Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel na bratislavskom Rendezi . Súčasne niekoľkokrát do roka organizujeme jazdy historickými vlakmi pre verejnosť.

Naše úspechy

Počas svojej existencie náš klub sprevádzkoval parný rušeň 331.037 a v roku 2012 po niekoľkoročnej
práci uviedol do prevádzkyschopného stavu parný rušeň 555.3008.