Základné údaje

Výrobca – vozeň M262.007 : ČKD Praha – Vysočany
Rok výroby : 1949
Usporiadanie náprav : 2 Bo‘
Maximálna rýchlosť : 90 km/h
Motor : 12V170DR
Prenos výkonu : elektrický
Počet miest na sedenie : 56 osôb

Vozeň M262.007 – charakteristika a história

Tieto motorové vozne boli objednávané so zámerom zaistiť vozbu a zjednotiť konštrukciu motorových vozov pre osobné vlaky a rýchliky na tratiach s nižšími povolenými hmotnosťami na nápravu. Prácu na vývoji motorových vozňov si rozdelili viaceré podniky: podvozky Tatra Smíchov, motor ČKD Sokolovo, elektrická výzbroj ČKD Praha a skriňu vozňa První brněnská a královopolská strojírna v Brně. Spolu bolo vyrobených 250 kusov v troch sériách, pričom posledných 12 kusov bolo zničených požiarom u výrobcu. Osvedčili sa však aj na hlavných tratiach, kde viac ako 25 rokov spoľahlivo prepravovali cestujúcich v prímestskej aj diaľkovej doprave.

M262.007

O kvalite technického riešenia trakčnej výzbroje tohto vozidla svedčí aj skutočnosť, že bola prakticky bez úprav s úspechom použitá v oboch vyrábaných modifikáciách TU47.0. Trvajúca obľuba motorových vozňov M262.0 u rušňových čiat i pracovníkov opravovní v rušňových depách a neustále odďaľovanie výroby adekvátnych náhradných motorových vozňov po roku 1980 viedlo k prevedeniu dvoch skúšobných rekonštrukcií, ktoré spočívali v náhrade pôvodného spaľovacieho motoru preplňovaným motorom typu 6S150PV z ČKD Hořovice, čím sa mal vyriešiť problém náhradných dielov pre pôvodné motory. Motorový vozeň M262.0 je predstaviteľom jednej z najúspešnejších typov motorových vozňov u ČSD svojou univerzálnosťou, spoľahlivosťou v prevádzke a jednoduchosťou údržby. Tieto vozne boli nasadzované do prevádzky až do roku 2006, kedy nastalo vyradenie všetkých zostávajúcich motorových vozňov tohto typu.

M262.007

Tento konkrétny vozeň bol po výrobe priradený do depa Praha-Libeň, kde pôsobil až do roku 1986. Odtiaľ bol preradený do depa Prešov, v roku 2003 bol prenajatý regionálnemu súkromnému dopravcovi. Pre múzeum bol získaný v roku 2004. Následne bol na vozni obnovený pôvodný vonkajší náter, opravou prešiel aj interiér vozňa. Opravy na vozni boli ukončené v roku 2005 a bol odovzdaný do starostlivosti nášho klubu.