Prečo nás podporiť?

Podporte nás – záchrana, oprava ale i prevádzkovanie historických železničných vozidiel a železničnej techniky je náročná a zodpovedná činnosť. Väčšina z nich sa nachádza v zanedbanom a niekedy až v šrotovom stave. Aby sa z nich mohli stať vystavovateľné, ba dokonca prevádzky schopné exponáty je potrebné vynaložiť množstvo práce, času ale i finančných prostriedkov.

Všetky finančné prostriedky, ktoré získame s výstav, nostalgických jázd pre verejnosť slúžia výlučne na opravu a údržbu prevádzkových exponátov. Ale i na financovanie nových projektov, na ktorých pracujeme.

Podporte nás

Podporte nás, privítame teda akúkoľvek pomoc fanúšikov a obdivovateľov železničnej nostalgie a to nie len vo finančnej forme, ale i vo forme pomoci pri zabezpečení materiálu, odborných prác a činností. I napriek ochote a podpore železničných spoločností a organizácií je i finančná podpora našej činnosti minimálna a preto privítame i túto formu pomoci či už finančným darom, či darovaním 2% .

Za akúkoľvek formu pomoci vopred ďakujeme.

T 211 0823, podporte nás