Tento dvojnápravový osobný vozeň 3. vozňovej triedy kombinovanej stavby s rázvorom 8 m, (výrobca Kopřivnice, rok výroby 1921, výrobné číslo 43 186) je typickým predstaviteľom vozňového typu stavaného pre ČSD po celé dvadsiate roky 20. stor. vozovkami Ringhoffer, Královopolská strojírna, Kopřivnice, Studénka, Kolín a Česká Lípa v celkovom počte 1306 ks. Konštrukcia vozňa vychádzala zo starších vozňov s rázvorom 8 m a podobnou koncepciou, dodávaných pre Rakúske štátne železnice od roku 1909. Líšila sa od nich prakticky iba premiestnením toalety z čela vozňa do jeho stredu. Pôvodná podoba vozňov prvej 460-kusovej výrobnej série z rokov 1920 a 1921 je charakterizovaná sacou brzdou a plynovým osvetlením. Tieto prvky boli nahradzované tlakovou brzdou a elekrickým osvetlením až pri neskorších dielenských opravách. Predmetný vozeň označili ČSD v 20. rokoch 20. stor. ako Ci 4-0314, v rokoch 1957 – 1966 bol označený ako Bi 4-8778, pri ČSD dojazdil pod číslom Bi 50 54 24 23 229-4. V súčasnosti na ňom členovia Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ vykonávajú opravu do prevádzkyschopného stavu.