Tento kombinovaný služobný a poštový vozeň (r. v. 1902, výrobca Studénka, výrobné číslo 1003) je členom veľkej rodiny tohto druhu vozňov, určených pre dopravu batožín a poštových zásielok na miestnych železniciach, kde celkový objem jednej i druhej prepravovanej komodity nemohol vyťažiť jeden celý vozeň. ČSD prevzali po rakúskych a uhorských štátnych a súkromných železniciach celkom 300 vozňov, pochádzajúcich z obdobia 1882 – 1914. Ďalších 15 čiastočne modernizovaných vozňov bolo dodaných ešte roku 1919. Prevažná väčšina týchto vozňov s drevenou kostrou skrine a oceľovým nitovaným spodkom mala jednotný rázvor 5,2 m a dĺžku cez nárazníky 8,5 m. Pôdorysne bol vozeň rozdelený na malú kanceláriu vlakvedúceho a toaletu s oddeleným prístupom z plošiny, batožinový priestor prístupný zvonku posuvnými bočnými dverami a tiež z kancelárie vlakvedúceho a napokon poštovú úradovňu s vlastnou toaletou a kachľami, prístupnú iba zvonku dvojkrídlovými bočnými dverami (Časopis Dráha 6/2003, str. 38). Na ráme predmetného vozňa sú vyrazené tieto čísla: DF 6-7747 ČSD, 17 181, 46-478 KKStB. Podľa Verzeichnis der normalspurigen Personen-, Post- und Gepäckwagen der unter der im k. k. Staatseisenbahnverwaltung im Betriebe stehenden Bahnlinien, 1904 (prír. č. MDC 1094) ide o vozeň skupiny Ib, dodaný roku 1902, s vretenovou brzdou, s nosnosťou 5,25 t, 1 oddielovým záchodom, s jednoduchou sacou brzdou, s 3 olejovými lampami, s parným kúrením a kachľami, s 2 voľnými nápravami, rázvorom 5,8 m, hmotnosťou 11,58 t, roku 1904 pridelený riaditeľstvu Pilsen. Podľa údajov Hlavnej knihy, vedenej od r. 1927 na Ministerstve železníc ČSR je výrobcom vozňa Studénka, rok výroby je 1902, výr. č. 1003. Podľa Hlavnej knihy je zaradený do vozňovej skupiny Ib St.B., resp. 2 ČSD. Vozeň má rázvor 5,8 m. Z výroby bol vozeň označený ako K.k.St.B. DF 17 181, od roku 1913 K.k.St.B. DFg 46-478, od roku 1922 ČSD DF 6-7747. Toto označenie vozňu zostalo aj počas Protektorátu (BMB/ČMD). Od roku 1957 mal vozeň obdržať číslo DF 8-2005, ale už sa tak nestalo, pretože bol vozeň zrušený v II. štvrťroku 1957. P. Ing. Maruna disponuje evidenčnou kartou vozňa z dielní. Tieto údaje poskytol p. Ing. Zdeněk Maruna listom z 29.7.2004.