Výrobca: Budapešť
Rok výroby: 1908
Usporiadanie náprav: 1´ C 1´
Maximálna rýchlosť: 60 km/h
Výkon: 500 kW
Prevádzkový tlak: 12 atm.
Rozvod: Heusinger
Zásoby vody: 5,6m3
Zásoby uhlia: 4 t

Rušeň 331.037, pôvodne MÁV 375.666; je dvojvalcový dvojčitý parný tendrový rušeň na prehriatu paru určený pre pôvodne miestne železnice. Kotol rušňa nesie výrobné číslo 2109, rok jeho výroby je podľa dokladov kotla 1908. Lokomotíva je výsledkom snahy o modernizáciu rušňového parku uhorských miestnych železníc začiatkom 20. stor. Rušne boli vyrábané vo viacerých, postupne inovovaných a početných sériách už od roku 1907.

Prvé stroje boli konštruované ako združené na mokrú paru. Zvláštnosťou týchto rušňov boli medené pece typu Polonceau, ktorých konštrukcia nevyžadovala použitie stropných rozpier. Od roku 1915 sa však vyrábali s dvojčitým parným strojom na prehriatu paru. V roku 1916 vystriedali skriňové kotle s medenou pecou oceľové vodotrubné kotle typu Brotan, ktoré boli skonštruované s cieľom ušetriť množstvo použitej medi pri výrobe rušňov v období pred prvou svetovou vojnou. V medzivojnovom období sa skriňové kotle vrátili k pôvodnému osvedčenému konštrukčnému riešeniu, ale už s oceľovým kúreniskom so stropnými rozperami.

Priaznivé vlastnosti a rýchlosť týchto rušňov umožnila ich využitie aj na hlavných tratiach. Do roku 1918 bolo týchto strojov v rôznych modifikáciách vyrobených dovedna 419 kusov. Ich výroba však v Maďarsku pokračovala až do roku 1959. ČSD prevzali po roku 1918 celkom 36 rušňov tohto radu. Z nich sa 15 vrátilo po zábere južného Slovenska späť k MÁV. Všetky rušne tohto typu boli vyradené do roku 1970. Tento rušeň bol s maďarskou stranou vymenený za iný zachovalý exponát na Slovensku, bol opravovaný do prevádzky schopného stavu dobrovoľníkmi, neskôr členmi klubu v rokoch 1989 – 1997. Je zreštaurovaný do podoby, v akej sme mohli vidieť tieto rušne v roku 1915.

V súčasnej dobe nie je rušeň prevádzky schopný keďže prepadla tlaková skúška kotla a vzhľadom na vek kotla je potrebné vyrobiť nový kotol, čo je ale pre náš klub nerealizovateľné pre finančnú náročnosť tejto výroby.